Konferencijom ,,Crna Gora-Životna sredina svih nas“ završena Škola ekološkog aktivizma 2013

Detalj sa otvaranja Konferencije ,,Crna Gora-životna sredina svih nas"

Detalj sa otvaranja Konferencije ,,Crna Gora-životna sredina svih nas“

Program Škola ekološkog aktivizma 2013 završen je konferencijom simbolično nazvanom ,,Crna Gora – Životna sredina svih nas“, kojom je obilježen i Dan ekološke države.

Na konferenciji su u uvodnom dijelu govorili Waldemar Figaj, VD Šefa Misije OSCE u Crnoj Gori, mr Ivana Vojinović, Generalna direktorica za oblast životne sredine u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i Ervin Spahić, VD direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

Nastavite sa čitanjem

Održan panel o ekokriminalu

Detalj sa otvaranja

Detalj sa otvaranja

U ponedjeljak 24. juna, u hotelu Ramada u Podgorici, upriličena je panel diskusija na temu: ,,Iskustva i izazovi u prepoznavanju i sprečavanju ekokriminala„, druga u okviru ovogodišnjeg programa Škola ekološkog aktivizma, kojeg Ekološki pokret ,,OZON“ treću godinu za redom realizuje u partnerstvu sa Misijom OSCE u Crnoj Gori i uz podršku Agencije za zaštitu životne sredine i Ministastva održivog razvoja i turizma.

Nakon što je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“, koji je bio moderator i ovog događaja, pozdravio prisutne i obrazložio zašto je baš odabrana ova tema, u uvodnim riječima koje su imali g-din Waldemar Figaj, zamjenik Šefa Misije OSCE u Crnoj Gori, g-đa Daliborka Pejović, Državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma i g-din Božidar Vuksanović, direktor Uprave za inspekcijske poslove, dat je osvrt na dosadašnja iskustva i aktivnosti tih institucija kada je riječ o ekokriminalu.

Nakon toga uslijedio je radni dio panela podijenjen na dva segmenta.

Nastavite sa čitanjem

Održan panel o kvalitetu goriva na crnogorskom tržištu i uticaju na životnu sredinu

Detalj sa panela

Detalj sa panela

U četvrtak 6. juna u podgoričkom hotelu ,,Ramada“, u okviru Škole ekološkog aktivizma, održana je panel diskusije na temu: ,,Uspostavljanje kontrole kvaliteta goriva koje se distribuira na crnogorskom tržištu sa aspekta zaštite životne sredine“.

Panel su komentarima na uvodnu temu otvorili g-din Waldemar Figaj, zamjenik Šefa Misije OSCE u Crnoj Gori, g-đa Daliborka Pejović, Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i tirzima, g-đa Ivana Vojinović, Generalna direktorka za oblast životne sredine u istom Ministarstvu i g-din Ervin Spahić, VD direktor Agencije za zaštitu  životne sredine.

Sem upoznavanja sa nadležnostima institucija koje predstavljaju i usvojenom zakonskom regulativom, u uvodnim riječima bilo je govora i o uočenim poteškoćama u ovoj oblasti, kao i novim obavezama koje će proces EU integracija donijeti.

Nastavite sa čitanjem

Počela Škola ekološkog aktivizma 2013

Слика

Detalj sa posjete Agenciji za zastitu zivotne sredine

Posjetom Agenciji za zaštitu životne sredine i Ministarstvom održivog razvoja i turizma, u petak 5. aprila tekuće godine počela je realizacija programa Škola ekološkog aktivizma za 2013. godinu.

Polaznici/e su imali priliku da se upoznaju sa nadležnostima i organizacionom strukturom Agencije za zaštitu životne sredine, a od pomoćnika direktora Nikole Golubovića i Duška Raspopovića čuju i o načinima saradnje sa civilnim društvom i dosadašnjim iskustvima.

Mr Ivana Vojinović, Pomoćnica ministra za životnu sredinu upoznala je polaznike/ce sa dosadašnjim pr0cesom pregovora u poglavlju 27 , nakon čega je razgovarano o potencijalnim izazovima koji će u narednom periodu biti pred Crnom Gorom kada je životna sredina u pitanju.

Nastavite sa čitanjem

Četvrti broj EKOAKTIV-a

Naslovna strana EKOAKTIV-a broj 4

Četvrti broj EKOAKTIV-a, kojim se i završava ovogodišnji program Škola Ekološkog Aktivizma, donosi informacije o završnom panelu simbolično nazvanom ,,Mislimo različito, djelujmo ekološki“ i utiske polaznika/ca i organizatora.

I ovaj kao i svi prethodni brojevi moguće je preuzeti, sem sa našeg bloga, i sa zvanične internet prezentacije Ekološkog pokreta ,,OZON“.

Inače, e-bilten EKOAKTIV je redovno distrubuiran na preko 1.500 elektronskih adresa u zemlji i regionu, čime se svakako pozitivno uticalo i na vidljivost projekta.

Polaznicima/ama programa je bilo omogućeno da se i na ovaj način javno izjasne oko različitih tema, koje su otvarane u okviru interaktivnih panela i okruglih stolova.

Predstavljena publikacija ,,Parlamentarne političke partije u funkciji zaštite životne sredine“

Publikacija o programima parlamentarnih političkih partija

Na završnom događaju, panelu ,,Mislimo različito, djelujmo ekološki”, predstavljen je dokument ,,Parlamentarne političke partije Crne Gore u funkciji zaštite životne sredine“,  koju su uradili dr Snežana Grbović i Aleksandar Perović, a u čijoj izradi su učestvovali i polaznici programa Škola Ekološkog Aktivizma i osam parlamentarnih političkih partija.

Prepoznajući parlamentarne političke partije kao veoma važne aktere u donošenju odluka i politika koje se tiču zaštite i unapređenja životne sredine, kroz ovaj dokument se željelo prije svega ukazati na neophodnost postojanja što kvalitetnijih i konkretnijih programa, na osnovu kojih bi i potencijalni glasači imali znatno jasniju situaciju kod donošenja odluke kome dati podršku.

Na konkretnom primjeru, Planu 21 , Kukuriku kolalicije koja je osvojila najviše glasova na poslednjim izborima za hrvatski Sabor, za koji autori vjeruju da je primjenjiv i u Crnoj Gori,  a imajući u vidu otvaranje pregovora sa EU ali i blizinu parlamentarnih izbora, pokušalo se inspirativno djelovati na političke partije da iskoriste primjere dobre prakse i ukluče građane u kreiranje svojih programa, naročito u oblasti životne sredine.

Radi bolje preglednosti i jednostavnijeg korišćenja, priručnik je podijeljen na cjeline.

Nastavite sa čitanjem

Završni panel i dodjela diploma

Generacija 2012

U ponedjeljak 25. juna u podgoričkom hotelu ,,City“ održana je panel diskusija ,,Mislimo raziličito, djelujmo ekološki“ , u kojoj su sem polaznika/ca programa Škola ekološkog aktivizma 2012 učestvovali i predstavnici/e parlamentranih političkih partija u Crnoj Gori.

Nakon pozdravnih riječi g-dina Valdemara Figaja, Zamjenika Šefa Misije OSCE u Crnoj Gori i g-đe Daliborke Pejović, direktorke Agencije za zaštitu životne sredine, prezentaciju o iskustvima parlamentarnih političkih partija hrvatskog Sabora u procesu pregovora sa EU, imao je Nj.E. Petar Turčinović, Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori.

Nakon toga dr Snežana Grbović, predstavila je metodologiju dokumenta ,,Parlamentarne političke partije Crne Gore u funkciji zaštite životne sredine“  čiji je koautor i Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,OZON“, u čijoj su izradi učestvovali i polaznici/e programa Škola Ekološkog Aktivizma 2012.

U diskusiji koja je uslijedila i u kojoj su uzeli učešća svi predstavnici parlamentranih političkih partija, iskazana je spremnost i opredjeljenost na saradnju kada je zaštita životne sredine u pitanju, što je svavako važan preduslov za uspješnost i dinamiku pregovora koje će Crna Gora imati sa tijelima EU.

Nakon završetka panela, zamjenik šefa Misije OSCE u Crnoj Gori Waldemar Figaj uručio je diplome polaznicima/ama programa Škola Ekološkog Aktivizma.

Panel je bio otvoren za medije.

Učešće na Javnoj raspravi o nacrtu dozvole za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada

Detalj sa Javne rasprave

U srijedu 30. maja u Multimedijalnoj Sali Ministarstva održivog razvoja i turizma, održana je Javna rasprava o nactru dozvole za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada, koje je formirano u krugu JU Centar za ekotoksikološka istraživanja (CETI) Crne Gore u Podgorica a koje je u vlasništvu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Na javnoj raspravi koju su uz podršku Misije OSCE u Crnoj Gori, upriličili Arhus centri Podgorica i Nikšić, govorili su g-din Lloyd Tudik, Šef programa Demokratizacija u Misiji OSCE u Crnoj Gori, g-đa Ivana Vojinović, Pomoćnik Ministra za životnu sredinu, g-đa Daliborka Pejović, direktorka Agencije za zaštitu životne sredine i g-đa Nada Medenica, direktorka JU CETI.

Tematske prezentacije koje su učesnicima javne rasprave približi sve detalje oko osnivanja i budućeg funkcionisanja i monitoringa rada Skladišta za radioaktivni otpad, održali su g-din Slavko Radonjić iz Agencije za zaštitu životne sredine i g-din Tomislav Anđelić iz JU CETI.

Nakon toga, uslijedila je diskusija u kojoj su, sem pomenutih institucija, učestvovali i predstavnici NVO Green Home i Ozon, polaznici programa Škola Ekološkog Aktivizma.

U završnoj riječi g-đa Daliborka Pejović, direktorka Agencije za zaštitu životne sredine izrazila je zadovoljstvo što se jedan ovako značajan projekat izvjesno dovodi u završnu fazu i uvjerenje da će JU CETI na najbolji mogući način opravdati dozvolu za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada.

Učešće u javnoj raspravi za SEA za višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Detalj sa okruglog stola

Polaznici/e Škole Ekološkog Aktivizma 2012. godine su, kao vid praktičnog dijela programa, imali priluku da se upoznaju sa svim segmentima javne rasprave na primjeru Strateške procjene uticaja (SPU) na životnu za višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici.

Nakon predavanja o suštini procesa i simulacije javne rasprave koje su održale g-đa Tamara Brajović i g-đa Jovana Žarić, iz Agencije za zaštitu životne sredine, te uvida u dokumentaciju koja je bila na javnoj raspravi, zahvaljujući pozivu NVO Green Home, polaznici/e su imali/e mogućnost da se na okruglom stolu ,,Ocjena SPU na životnu sredinu za višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici”, održanom 6. juna u PR centru u Podgorici, upoznaju i sa timom obrađivača i zajedno sa predstavnicima/ama više institucija učestvuju u diskusiji.

Takođe, polaznici/e su upoznati/e sa Komentarima koje je uputio Ekološki pokret ,,OZON”, kako bi imali uvid i u taj segment učešća u javnim raspravama.